Endrede funksjoner 8.02.0 - Teknisk

BankX og ConvertX

Endret tekster i Visma Business
Enkelte felter og menytekster har blitt endret for å ta hensyn til at det nå er mulig å konfigurere mer enn ett avstemmingsprogram og betalingsprogram for bruk med Visma Business. For å gjøre feltene og menytekstene mer nøytrale, har BankX blitt endret til Avstemming og ConvertX har blitt endret til EBF-system i tabellfeltene i EBF opplysninger.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.