Forbedringer 8.01.0 - Teknisk

Integrasjoner

Kunne ikke hente dokumentnøkkel ved skanning med Dokumentsenter
Forsøk på å skanne et dokument ved hjelp av behandlingsvalget Skann på et bilag som allerede er oppdatert, førte til en feilmelding. Dette er nå løst.

SIE

Importere SIE med mange bilag
Visma Business krasjet ved utføring av en SIE-import til en bilagsserie med mange bilag. Dette er nå løst.
Importere SIE med antall = 0 i posten #TRANS
Ved import av SIE med antall = 0 i posten #TRANS, ble ikke tabellen Bilag fylt ut. Dette er nå løst.
SIE-import
Enkelte bilag ble ikke importert ved utføring av en SIE-import. Dette er nå løst.

Installasjonsprogram

Oppgradere programmer
Hvis du valgte ikke å oppgradere Visma Business i et oppgraderingsscenario, førte det til at programmet ble avinstallert. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.