Forbedringer 8.01.0 - Logistikk

Autoinvoice

AutoInvoice - Samlefakturaer - Gruppering pr. ordre
Det er ikke støtte for å sende samlefakturaer til Visma AutoInvoice med alternativet Gruppering pr. ordre angitt, og systemet sender en advarsel ved forsøk på dette. Problemet var at advarselen ble vist etter godkjenning av fakturaer. Advarselen vises nå før fakturaene skrives ut.
Valg i feltet Sendem. for dok. 1 førte ikke til utskrift
Hvis både Fakturaer sendt pr. e-post og Fakturaer sendt pr. AutoInvoice var angitt i feltet Sendem. for dok. 1 i tabellen Aktør, førte det til problemer ved utskrift til papir. Dette er nå løst.

Ordrer

Ordrelinjer mangler ved utskrift fra arkiv
Ordrelinjene manglet ved utskrift fra tabellen Ordredokument hvis formularet ikke hadde et utskriftsoppsett. Dette er nå løst.
Bruke flagget Reservasjon ved lagring i Ordrepref. ved tilbakeføring av ferdigmelding
Hvis behandlingsvalget for ferdigmelding ble brukt på en ordre med negativt antall, og flagget Reservasjon ved lagring var angitt i Ordrepref., gikk reservasjonslinjene tapt. Dette er nå løst.
Problem med vareparti når samme ordrelinje brukes to ganger
Hvis et tilleggsantall ble lagt til i ordrelinjen for en innkjøpsordre før fakturamottak av et allerede ferdigmeldt antall, kunne det føre til feil ved ferdigmelding av det tillagte antallet. Dette er nå løst.
Visma Business kunne henge seg opp ved fakturering av en innkjøpsordre
Ved fakturering av et antall med desimaler på en innkjøpsordre var det mulig å ende opp i en uendelig løkke. Dette skyldtes at et lite restantall, som følge av avrunding, ville føre til en ny oppdeling av reservasjonen. Dette er nå løst.
Ingen Lagre (Ctrl+S)-kontroll på fakturamottak
Ulagret informasjon på innkjøpsordrer ble ikke tatt hensyn til ved bruk av behandlingsvalget Mottatt faktura. Dette oppstod fordi Lagre (Ctrl+S) dialogen ikke ble vist. Dette er nå løst.
Feil beregning av kostpris ved ferdigmelding av produksjon
Ved bruk av kostnadsakkumulering til strukturhodet i en salgsstruktur der strukturen ble delvis ferdigmeldt, ble ordrehodekostnaden redusert med den ferdigmeldte kostnaden, noe som førte til at feil kostnad ble bokført til regnskap.
Feltet Fakt.ref.behandl.
Ved registrering av en verdi i feltene Fakt.ref.behandl. og Fakturareferanse i tabellen Ordre, ble alle ordrelinjer fra den refererte ordren lagt til, unntatt strukturlinjene. Dette er nå løst.
Endre prisen på ordrelinjer i en innkjøpsordre etter ferdigmelding
Ved endring av prisen på ordrelinjer i en innkjøpsordre etter ferdigmelding, ble feltet Kostprispåslag % i tabellen Ordrelinje tømt. Dette er nå løst.
Valuteringsdato fra produksjonsordre
Ved realisering av hovedproduktet på en produksjonsordre, vil bunten nå få dagens dato som valuteringsdato, i stedet for den siste ferdigmeldingsdatoen på strukturlinjene.
Kontantordrer
Kredittkontroll er slått av for kontantordrer.
Krasj ved oppdatering av bekreftet leveringsdato
Oppdatering av Bekreftet lev.dato på innkjøpsordrer kunne i noen scenarioer føre til et krasj. Dette kunne skje når det faktiske varepartiet hadde reservasjoner på salgsordrer og parameteren Kostpris fra pris- og rabattmatrisen hvis utsolgt i Pris/rabatt-behandling i tabellen Bedriftsopplysninger var angitt. Dette er nå løst.

Produkttransaksjoner

Problem når tabellen Produkttransaksjon ble oppgradert direkte fra 5.21 til 5.32
Ved oppretting av en kreditnota med en struktur ved hjelp av feltet Fakt.ref.behandl., ble beløpene feil akkumulert hvis fakturaen ble opprettet i 5.21. Årsaken var de nye feltene Ordrelinjenr og Strukturhode linjenr. i tabellen Produkttransaksjon, som er nødvendige for å få korrekt kostnadshåndtering på nye transaksjoner. Oppgraderte transaksjoner har ingen verdier satt i disse feltene. Problemet er løst, slik at transaksjoner uten verdier i disse feltene vil bli håndtert som i 5.21.
Avbrudd under prosedyren for bokføring av kostnad
Avbrudd ved bruk av behandlingsvalget Bokfør kostnader i tabellen Produkttransaksjon fører til at feltet Trans.status ikke oppdateres hvis avbruddet forhindrer at bunten opprettes. Dette er nå løst.

Produkt

Undertrykk produkt fra utskrift
Løste problem med manglende undertrykking av felt på samlefaktura når flere ordrer ble fakturert og gruppering ble brukt på ordrelinjene i fakturaoppsettet, med valget Vis bare bruddlinjer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.