Forbedringer 8.01.0 - Generelt

Statuslinjen

Statuslinjen-tekster er bare på engelsk
Tekstene på Statuslinjen var alltid på engelsk selv om man hadde valgt et lokalt språk. Dette er nå løst.

Kolonne

Beregnede kolonner: formler med parenteser i kolonnenavnet
Bruk av felt med parentes i kolonnenavnene fungerte ikke. Felt for innenlandsk valuta fungerte heller ikke hvis feltet Std. val. kolonnenavn i tabellen Bedriftsopplysninger hadde en verdi. Dette er nå løst.

Makro

Makroknapper
Makroknapper i standardoppsett brukte ikke utskriftsformatet som forventet. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.