Forbedringer 8.01.0 - Regnskap

Hovedbokstransaksjon

Kostnad % i avgiftskoder
Mva-beløp vises korrekt i tabellen Hovedbokstransaksjon ved bruk av ikke fradragsberettiget andel av et mva-beløp.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.