Nye funksjoner 8.00.0 - Logistikk

Avstemmingsforbedringer

Eget kontosett og ordrenummer for lagertelling
Kostnader som kommer fra lagertelling, kan nå bokføres i egne kostnadskontoer, ved hjelp av det nye feltet Lagertelling-kontosett i tabellen Bedriftsopplysninger. Det opprettes en ordre som kobler bilagene og produkttransaksjonene som genereres fra lagertellingen. Denne funksjonaliteten kan aktiveres av alternativet Benytt ordrenummer ved lagertelling i feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger.
Fakturadato på produkttransaksjoner
Ved realisering av ordrelinjer med transaksjonstype 4, 5, 7 eller 8 oppdateres fakturadatoen i tabellen Produkttransaksjon med fakturadatoen fra ordren. Hvis fakturadatoen er tom, brukes dagens dato.
Validering av avgifts- og bokføringsgruppe
Ny funksjonalitet er introdusert for å unngå at brukeren foretar feilposteringer på hovedbokskontoer for ikke-lagerprodukter og omvendt. Denne funksjonaliteten kan settes opp i den nye tabellen Avg. og bokf.gr., og aktiveres med det nye alternativet Lagerkonsistenskontroll på posteringer i feltet Bokføringstilfeller i tabellen Bedriftsopplysninger.
Avstemming av lagersaldoer og varepartier
Vi har lagt til en ny visning, Aggregert vareparti. Denne visningen inneholder verdier summert fra tabellen Vareparti (per kombinasjon av produkt og lager). Hovedformålet med visningen er å forenkle matchingen mellom tabellene Lagersaldo og Vareparti.

Produksjonsordrer

Ny ordrestatus for å følge flyten i produksjonsordrer
Vi har introdusert to nye statuser i dialogboksen Ordrestatus i tabellen Ordre.
Strukturlinjer ferdigmeldt
Avkrysningsboksen velges når ordrelinjen har transaksjonstypen 5. Vareforbruk og ordrelinjene tilhører en struktur.
Endelig kostnad på produkttransaksjoner
Avkrysningsboksen velges når strukturlinjene har en endelig kostspris fra innkjøpsordren.

Visma AutoInvoice

Utvidelse av Visma AutoInvoice-integrasjon
Integrasjonen med Visma AutoInvoice er forbedret og mer funksjonalitet er lagt til. I tillegg til eksisterende funksjonalitet støttes nå følgende:
  1. Strukturerte produkter
  2. Faktura på kundens språk
Disse endringene reduserer risikoen for potensielle avrundingsproblemer. For bruttoordrer støttes for øyeklikket ikke totalrabatt og spesialavgifter.

Ordrevedlegg

PDF-vedlegg for ordrer
Visma Business støtter nå ordrevedlegg. Ett eller flere PDF-dokumenter kan legges ved en ordre. Disse vedleggene kan brukes for forskjellige ordredokumenter. Vedlegg lagres i tabellen Ordrevedlegg.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.