Forbedringer 8.00.0 - Regnskap

Bunter og bilag

Feltet Endret kl får ikke riktige verdier
Ved utskrift av fakturaer ble feltet Endret kl i tabellen Bilag noen ganger oppdatert for alle bilag med samme klokkeslett som det sist fullførte bilaget. Dette er nå løst.
Krasj under registrering
Visma Business ville krasje under følgende betingelser:
  • Begynn å skrive i et felt som bruker den nye søkefunksjonaliteten
  • En lagringshendelse ble utløst gjennom BIG eller av autolagringsfunksjonen
  • Fortsett å skrive inn verdier
Dette er nå løst.
Redigering av bunt fra fakturering
Hvis en annen person under fakturering begynte å redigere bunten som ble generert av faktureringsprosessen, ville den forhindret oppretting av bilag. Dette er løst ved at det opprettes en ny bunt for de etterfølgende bilagene hvis den første bunten blir låst.

Standard periodeintervall

Samme verdi i feltet Bedriftsnr fører til krasj
Hvis to rader har samme verdi for feltet Bedriftsnr i tabellen Periodeintervall standard, vil Visma Business krasje ved kjøring av regnskapsrapporter. Dette er nå løst.

Betalingslinjer

Bet.linjestatus
Feltet Bet.linjestatus i Betalingslinje kunne ikke kopieres. Dette er nå løst.

Regnskapssaldoer

Regenerere regnskapssaldoer
Behandlingsvalget Regenerer regnskapssaldoer i tabellen Bedriftsopplysninger beregnet ikke riktige verdier i ordresaldofeltene i tabellen Kundesaldo. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.