Forbedringer 5.31.4 - Generelt

Visma AutoInvoice

Elektronisk faktura adresse og operatør koder
En ny tabell, AutoInvoice operatør, er lagt til bedriftsdatabasen. Den brukes til å lagre operatørkoder og -navn fra Visma AutoInvoice. Ved bruk av behandlingsvalget Hent AutoInvoice-operatører oppdateres denne tabellen med alle operatører tilgjengelige i Visma AutoInvoice.

Et nytt felt, AutoInvoice operatørnr, er lagt til Aktør tabellen. Ved oppslag i dette feltet vil du se alle oppføringer fra AutoInvoice operatør tabellen.

Det er nå mulig å overføre elektronisk fakturaadresse og operatørkoden til Visma AutoInvoice. GLN/GS1 nr.-feltet i Aktør tabellen brukes til å lagre elektronisk fakturaadresse og den nye AutoInvoice operatørnr-feltet brukes for kundens operatørkode.

PDF fakturadokumentet som genereres i Visma Business blir nå overført til Visma AutoInvoice, og er tilgjengelig for fakturamottakeren i Visma AutoInvoice. Dette gjør at fakturalayout i Visma Business styrer hvordan layout skal vises som pdf i Visma AutoInvoice i stedet for Visma AutoInvoice sin layout.

XML fakturaer

XML Samlefaktura
Samlefakturaer ved bruk av XML-formular oppdaterte ikke Ordredokumenter-tabellen riktig. Dette er nå rettet.

CRM

Opprett dokument-dialogen
Ved endring av mal i Opprett dokument-dialogen vil følgende felter bli oppdatert: Passord, Aktivitetsbeskrivelse, Opplysning, Gruppe og Dokumentbeskrivelse.

Z Data

Ny versjon av ConvertX and BankX
En oppdatert versjon av ConvertX og BankX fra Z Data følger med i denne versjonen. ConvertX versjon 2.8.2.5 og BankX versjon 4.0.0.15.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.