Nye funksjoner 18.10.0 - Bokføring

Nasjonale filer

Nye danske importfiler
Nye danske importfiler er lagt til i mappen Den.Int under programmappen for Visma Business. Filene kan importeres til systemdatabasen. Filene inneholder standard rapporteringsverdier definert av Skattestyrelsen og Erhvervsstyrelsen:
  • Standard_account.txt - Standard hovedbokskontoer, oppdaterer tabellen Standardkonto
  • StandardVATCodesDenmark_DK.txt - standard avgiftskoder, oppdaterer tabellen Standard avgiftskode

Utsett saldooppdateringer

Hopp over oppdatering av saldoer under oppdatering av bunt
Hvis du har en svært stor database og oppdaterer bunter med svært mange bilagslinjer, kan du aktivere et nytt alternativ i feltet Regnskapsbehandl. i tabellen Bedriftsopplysninger:
  • Utsett oppdatering av regnskapssaldoer
Hvis du velger dette alternativet, vil ikke saldoene oppdateres mens du kjører behandlingsvalget Oppdater bunt i tabellen Bunt. Regnskapstransaksjonene som ennå ikke har blitt inkludert i saldoene, er merket i kolonnen Saldo ikke oppdatert.
Oppdatere saldoer som ble hoppet over under buntoppdatering
For å kunne oppdatere saldoene, er det lagt til et nytt behandlingsvalg for tabellen Bedriftsopplysninger:
  • Oppdater regnskapssaldoer
Dette behandlingsvalget oppdaterer saldotabeller basert på transaksjoner som har blitt utelatt fordi Utsett oppdatering av regnskapssaldoer ble aktivert.

Visma AutoCollect

Nye alternativer for AutoCollect behandling i tabellen Innfordringsavtale
Det er lagt til et nytt alternativ under feltet AutoCollect behandling i tabellen Innfordringsavtale:
  • Automatisk behandling av kredittsperre
Hvis Automatisk behandling av kredittsperre er markert når behandlingsvalget Hent AutoCollect-informasjon kjøres:
  • Finnes det åpne poster hvor feltet Innfordring sakstype er markert, så vil feltet Kredittsperre i tabellen Aktør markeres.
  • Finnes det åpne poster hvor markering i feltet Innfordring sakstype fjernes (slik at det ikke lenger finnes poster med denne markeringen) og totalt restbeløp ikke > 0, så fjernes markering i feltet Kredittsperre i tabellen Aktør.
Hvis Automatisk behandling av kredittsperre ikke er markert:
  • Feltet Kredittsperre i tabellen Aktør må oppdateres manuelt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.