Forbedringer 18.10.0 - Teknisk

Koding

Nordiske tegn vises ikke som de skal
Windows-innstillinger annet enn de som er gjeldende for nordiske land, førte noen ganger til at nordiske tegn ikke ble vist som de skulle. Dette er nå løst.

Integrering av Master Data Management (MDM)

Gjenoppretting av snapshot-ID-er etter første Eksport til Master Data Management
Når MDM aktiveres på nytt for en bedrift, gjenopprettes nå de foregående snapshot-ID-ene for å sikre fortsatt synkronisering med MDM-versjonen, siden eksportoperasjonen ikke økte den.
Hindre kjøring av flere samtidige operasjoner
Når en gjenopprettingsoperasjon (Send på nytt til Master Data Management) allerede kjører, forhindres oppstart av en Eksport til Master Data Management-operasjon og en melding vises.
Forbedret henting av datatype 1 - Bedrift
Ytelsen ved henting av enheter med MDM datatype = 1 - Bedrift fra databasen for MDM, har blitt forbedret.
Eliminert unødvendig polling for bedriftsaktiviteter
Når det oppstår unntak for en bedrift, avsluttes overvåkingen for å eliminere unødvendig polling for aktiviteter.
Problemer ved stopp av Visma.SyncEngine-tjenesten
To problemer med MDM-integrasjonen har blitt forbedret:
  1. Langvarige MDM-operasjoner som ikke ble fullført fordi Visma.SyncEngine-tjenesten ble stoppet: Nå gjenopptas disse operasjonene og fullføres når tjenesten startes på nytt.
  2. Endringer i konfigurasjonen i Visma.net som gjorde at integrasjonen ikke kunne kjøre: Nå fungerer dette som forventet når Visma.SyncEngine-tjenesten startes på nytt.
Tilgang til operasjoner i tabellen SyncEngine kontrollinformasjon
For å begrense muligheten for datatap og redusert ytelse, er det kun administrator som får tilgang til hovedoperasjoner som Eksport til Master Data Management og gjenopprettingsoperasjonen Send på nytt til Master Data Management.
Unnta fra Master Data Management (MDM)
Hvis datatyper ble unntatt fra MDM mens MDM-operasjoner var i gang, ble ikke status for operasjonene oppdatert. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.