Forbedringer 18.10.0 - Generelt

SMTP

Advarsel om manglende SMTP-konfigurasjon ved bruk av Microsoft Outlook
Når du skriver ut ordredokumenter og sendemåte for dokumenter er satt til E-post, kunne du få en advarsel om manglende SMTP-konfigurasjon. Hvis du bruker Microsoft Outlook er ikke denne meldingen relevant, og blir ikke lenger vist.

Design

Sideelement brukt for oppslag
Etter oppgradering til Visma Business 17.10.0 fungerte ikke sideelementer merket med Oppslag i dialogboksen Lagre sideelement som forventet. Dette er nå løst.
Makroer
Når du tidligere definerte makroer i for eksempel tabellene Beregnet kolonne eller Formularelement, kunne formelen bli ugyldig. Dette skjedde hvis du først la til en kolonne med parenteser i navnet (for eksempel Pris (innenl.)), og deretter la til mer i formelen bak dette. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.