Forbedringer 18.10.0 - Bokføring

Visma AutoCollect

Feil oppdatering av Oppgjortstatus
Ved kjøring av behandlingsvalget Hent AutoCollect-informasjon, kunne transaksjoner hvor Oppgjortstatus var 2 - Delvis åpen post bli satt til 3 - Oppgjort for sent, selv om det fortsatt gjenstod et beløp som skulle betales. Dette er nå løst.
Utenlandsk valuta
Tidligere fungerte det ikke som det skulle i bilagsregistreringen for Visma AutoCollect-transaksjoner, hvis man i motreferansefeltet valgte en faktura med utenlandsk valuta. Dette er nå løst.

Fakturering

Inntastet data mistes ved avbrudd av fakturamottak
Hvis man under fakturamottak tastet inn informasjon på innkjøpslinjer og trykket lagre, slik at dialogen for bokføring av fakturamottak ble vist, ville man miste alt som var inntastet dersom man her valgte Avbryt. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.