Endrede funksjoner 18.10.0 - Teknisk

Visma.net AutoInvoice

AutoInvoice bruker API-nøkkel kryptert i SQL
AutoInvoice bruker API-nøkkel er nå kryptert i SQL-databasen. Krypteringen vil påføres under oppgradering eller når du lagrer en ny verdi i kolonnen. Endringen gjelder både for AutoInvoice bruker API-nøkkel i tabellen Bruker og AutoInvoice standardbruker API-nøkkel i tabellen.
Merk: Hvis en AutoInvoice bruker API-nøkkel importeres via en tekstfil i ukryptert tilstand, vil den forbli ukryptert.

Aktiv sesjon

Registrer aktiv sesjon ved innlogging
I versjon 18.00.0 ble logikken for logging av sesjoner i tabellen Aktiv sesjon endret. For vanlige brukere (ikke systembrukere) ble det ikke lenger opprettet en rad ved innlogging, men det skjedde først når brukeren endret data (la til, oppdaterte eller slettet). Nå har alternativet Registrer aktiv sesjon ved innlogging blitt lagt til under feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger. Dette alternativet er som standard valgt, dvs. at markeringen må fjernes hvis man ønsker å bruke funksjonaliteten som ble introdusert i versjon 18.00.0.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.