Endrede funksjoner 18.10.0 - Generelt

Nasjonale filer (Norge)

Oppdateringer for mva.oppsett
Den norske filen med standard bedriftsdata (Norfirm.txt) har enkelte endringer for mva.rapportering, hovedsakelig i tabellene Hovedbokskonto, Avgiftskode og Merverdiavgift.
Oppdatert Land-tabell
Tabellen Land i den norske filen med standard bedriftsdata (Norfirm.txt) har flere endringer:
  • Oppdaterte navn på flere land
  • Landene det er aktuelt for, har blitt oppdatert med Valutanr for "EUR"
  • Manglende ISO-koder er lagt til og endrede koder er oppdatert
  • Alle manglende europeiske land (pluss noen andre) har blitt lagt til
Oppdaterte utskriftsformularer for bankavstemming
I den norske filen med standardoppsett (Norstd.txt) har utskriftsformularene for utskriften Bankavstemmingsrapport blitt oppdatert. Feltet Avstemt pr. dato, som angis i utskriftsdialogen, vises nå i rapporthodet.
Oppdatert "Standard_account.txt"
Filen Standard_account.txt i mappen Nor.Int har blitt oppdatert med de seneste nye/endrede standardkontoene fra Skatteetaten.

Nasjonale filer (Danmark)

Oppdatert Denfirm.txt
Den danske filen med standard bedriftsdata (Denfirm.txt) er oppdatert med nye standard hovedbokskontoer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.