Endrede funksjoner 18.10.0 - Bokføring

Visma AutoCollect

Nye og oppdaterte alternativer for Purreflyt i tabellen Innfordringsavtale
Det er lagt til to nye alternativer i feltet Purreflyt i tabellen Innfordringsavtale:
 • 70 - Betalingspåminnelse uten gebyr
 • 80 - SMS før inkassovarsel
Alternativene nedenfor har fått nytt navn og noen har blitt endret i henhold til beskrivelsene nedenfor:
 • 10 - Inkassovarsel kundekonto
 • 20 - Inkassovarsel uten gebyr kundekonto
 • 30 - Betalingspåminnelse uten gebyr kundekonto
 • 40 - Betalingspåminnelse med gebyr kundekonto
 • 50 - Samlepurring kundekonto
 • 60 - Inkassovarsel
  • Inkassovarsel som første og eneste purring med 14 dagers forfall
  • Inkassovarselet inneholder et gebyr og forsinkelsesrenter
  • Kan tidligst sendes 14 dager etter at fakturaens forfallsdato
  • Betalingsinformasjon om Visma Financial Solutions AS
 • 70 - Betalingspåminnelse uten gebyr
  • To brev før inkasso, betalingspåminnelse og inkassovarsel
  • En betalingspåminnelse inneholder ikke noe purregebyr, kun forsinkelsesrenter
  • Inkassovarselet inneholder et gebyr og forsinkelsesrenter
  • Kan tidligst sendes 5 dager etter fakturaens forfallsdato
  • Betalingsinformasjon om Visma Financial Solutions AS
 • 80 - SMS før inkassovarsel
  • SMS sendes tidligst 5 dager etter fakturaens forfallsdato
  • Inkassovarselet etter SMS-en inneholder et purregebyr og forsinkelsesrenter
  • SMS-en inneholder kundens betalingsinformasjon, inkassovarselet inneholder betalingsinformasjon fra Visma Financial Solutions AS
Grunnlag for kundesaldo for behandlingsvalget Send til AutoCollect
Tidligere når man kjørte behandlingsvalget Send til AutoCollect var beregning av kundesaldo basert på tabellen Kundesaldo. Nå brukes tabellen Kundeposter sammendrag i stedet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.