Nye funksjoner 18.00.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Avtalt kurs
Feltene Avtalt kurs og Avtalt medBetalingslinje blir nå inkludert når du laster opp utgående betalinger til Visma.net AutoPay.
Bruk bankpartner fra leverandør/kunde
I feltet Betalingsbehandling i tabellen Bedriftsopplysninger finner du et nytt alternativ for Bruk bankpartner fra leverandør/kunde. Verdien du angir her, brukes som standardverdi for det tilsvarende feltet i behandlingsdialogboksen Lag betalingsforslag.

Bankavstemming

Kontoutskriftsdetalj som underliggende tabell
I tabellen Kontoutskriftstransaksjon kan du nå vise kolonner fra tabellen Kontoutskriftsdetalj, slik at du enkelt kan vise og søke etter relevant informasjon fra tabellen Kontoutskriftsdetalj når du avstemmer.
Merk: Én Kontoutskriftstransaksjon-rad kan inneholde flere Kontoutskriftsdetalj-rader. Siden radene i Kontoutskriftstransaksjon vil dupliseres for transaksjoner med flere underliggende detaljlinjer i brukergrensesnittet, velger du bare én av disse radene når du foretar en manuell avstemming.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.