Forbedringer 18.00.0 - Teknisk

Migrering til Business NXT

Ødelagte tegn ved import av memofiler
Før du migrerer til Business NXT, kan du importere memoer fra filer og inn i databasen. Tidligere ble noen tegn konvertert til spørsmålstegn under importprosessen. Når du nå importerer memofiler til databasen ved bruke av behandlingsvalget Importer memofiler til databasen i tabellen Bedrift, importeres for eksempel nordiske bokstaver og spesialtegn riktig..
Merk: Denne behandlingen skal bare brukes rett før du migrerer databasen til Business NXT. Visma Business (Windows-versjon) er ikke i stand til å håndtere memoer lagret i databasen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.