Forbedringer 18.00.0 - Logistikk

Lagersaldo

Korrigering av lagerantall når Antall pr. enhet er forskjellig fra 1
Ved korrigering av lagertelling der produktets Antall pr. enhet ikke var 1, kunne Produkttransaksjon for lagerkorreksjonen inkludere desimalfeil på grunn av avrunding. Dette ville så føre til at Lagersaldo fikk desimaler i Fysisk beholdning der dette ikke var forventet. Behandlingen av Antall pr. enhet i lagertelling har nå blitt forbedret slik at dette ikke lenger skal skje.

Ordre

Utskrift av innkjøpsordre og Send e-post
Når du brukte Send e-post til å sende en innkjøpsordre med dokumenttypen Ordreutskrift, ville dialogboksen for e-post velge en feil E-postadresse. Nå velger utskriftsrutinen E-postadresse basert på Kundenr eller Lev.nr for ordren, avhengig av transaksjonstype.
Beregnet kolonne førte til at applikasjonen ble uventet avsluttet
Ved bruk av beregnet kolonne i tabellen Ordrelinje, hvor formelen inkluderte verdi fra tabellen Valuta, førte dette til at applikasjonen ble uventet avsluttet når valutanr. ble angitt eller endret på ordrelinjen mens den beregnede kolonnen ble vist. Dette er nå løst.

Visma.net AutoInvoice

Prisenhet for ubehandlet ordrelinje
Når Prisenhet tas med, kombinert med at Antall er null (0) på en faktura (når ubehandlede linjer inkluderes ved fakturering), ville sendingen mislykkes med en feilmelding. Dette er nå løst.
Prisenhet og endret måleverdi på ordrelinje
Når Prisenhet er i bruk og prisenhetens mål (Lengde, Areal, Volum, Nettovekt) ble endret etter at antallet hadde blitt angitt, ville beregningen i XML-filen fortsatt baseres på standardverdien som var angitt på produktet. Nå blir denne beregningen alltid basert på verdien som er angitt på ordrelinjen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.