Forbedringer 18.00.0 - Generelt

Bedrifter

Visma Bizweb i Opprett ny bedrift
Når behandlingsvalget Opprett ny bedrift ble kjørt med VUD integrert, kunne man ikke hente bedriftsinformasjon fra Visma Bizweb. Dette er nå løst.
Manglende Land ISO-kode
Når en ny bedrift ble opprettet, ble ikke Land ISO-kode, og noen ganger heller ikke Landnr, oppdatert til tabellen Bedrift. Dette er nå løst.
Forslag til nytt bedriftsnummer
Ved opprettelse av den første bedriften i Visma Business, ble det ikke foreslått noe nummer i dialogboksen Opprett ny bedrift. Dette er nå løst.

Visma User Directory-integrasjon

Ingen bunnlinje for Visma User Directory (VUD) i Visma Business
Når lange lister ble åpnet i VUD-klienten i Visma Business, fantes det ikke noe rullefelt, og du kunne derfor ikke nå bunnlinjen. Dette er nå løst.

Jobbplanlegger

Det ble ikke sendt noen e-post med purringer, rentenotaer og følgesedler ved utskrift via Jobbplanlegger
Tidligere, når Jobbplanlegger ble brukt til å skrive ut purringer, rentenotaer og følgesedler, ble det ikke sendt noen påfølgende e-postmeldinger for disse dokumentene. Nå blir de utskrevne dokumentene lagt ved og e-postmeldinger sendt når du bruker 6 - Send e-post eller 2 - Skriv ut som Utskriftsdestinasjon. I tillegg blir popup-dialogboksene skjult for disse tre rapportene selv om innstillingen Stopp e-post før sending er angitt i Sendem. for dok. 1.

Oppslag

Fokuset hopper til neste rad når du avslutter oppslag
Når et oppslag ble lukket, ble fokuset endret til neste rad i stedet for å gå videre til neste felt på samme rad. Dette er nå løst.

Skriv ut til fil

Skriv til fil bruker regionale innstillinger for desimalskilletegn
Tidligere ville Skriv til fil påvirkes av regionale innstillinger på datamaskinen, slik at komma kunne bli brukt som desimalskilletegn, selv om Skriv til fil som standard skulle ha punktum som desimalskilletegn. Dette er nå løst.

Utfyllingsregler

Ny rad slettet ved bruk av utfyllingsregel
Når en ny rad ble lageret, og verdi manglet i et felt angitt som obligatorisk av en utfyllingsregel, forsvant raden etter en advarselsmelding. Dette er nå rettet slik at raden forblir ulagret etter advarselsmeldingen, og det er mulig å oppdatere det manglende obligatoriske feltet.

E-postsending

E-postsignatur i Outlook
Ved bruk av Outlook for e-postsending (uten bruk av e-postmaler i Visma Business), ble e-posten opprettet i "Ren tekst"-format i stedet for "HTML". Dette kunne føre til at e-postsignaturen ikke ble lagt til. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.