Forbedringer 18.00.0 - Bokføring

Bankavstemming

Valutabetalinger fra innenlandsk bankkonto
For bankkontoer med innenlandsk valuta ville ikke behandlingen Automatisk avstemming avstemme transaksjoner der Hovedbokstransaksjon var en valutatransaksjon. Dette er nå løst.

Kundedokument

Ved en feil ble meldingen "Vellykket overføring til AutoInvoice" vist ved utskrift av purringer eller rentenotaer
Ved utskrift av purringer eller rentenotaer, ble meldingen "Vellykket overføring til AutoInvoice" vist, uansett hva som var angitt som sendemåte for dokumenter. Dette er nå løst.

Mva-rapportering

Feil periodekoder for ukentlig mva-rapportering
Sending av mva-rapporter med ukentlig periodeintervall feilet fordi de definerte kodene var feil i henhold til den offisielle kodelisten. Dette er nå løst.
Feilaktig beregning for Kalkulert MVA beløp
Feltet Kalkulert MVA beløp i tabellen Hovedbokstransaksjon ble beregnet feil hvis både Mva-beløp og Kostn.beløp fantes på bilagslinjen.
Grunnlag i tabellen Hovedbokstransaksjon ble beregnet feil
Feltet Grunnlag i tabellen Hovedbokstransaksjon ble beregnet feil hvis feltet Mva-beløp i tabellen Bilag ble endret manuelt. Dette er nå løst.

Eksporter SAF-T

Mva-beløp mangler i SAF-T-fil.
Mva-beløp fra tabellen Driftsmiddeltransaksjon ble ikke inkludert i SAF-T-filene. Dette er nå løst.

Sanering

Regnsk. år/per. manglet i komprimerte transaksjoner
Feltet Regnsk. år/per. ble ikke oppdatert for komprimerte transaksjoner i tabellene Driftsmiddeltransaksjon, Kundetransaksjon, Hovedbokstransaksjon og Leverandørtransaksjon. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.