Endrede funksjoner 18.00.0 - Teknisk

Intetgrasjon av Master Data Management (MDM)

Erstatning av Master Data Management eksportmetode
Når Master Data Management aktiveres for en bedrift, har den automatiske prosessen for dataoverføring blitt erstattet med en enklere og raskere dataeksport-metode som bruker individuelle XML-filer for datatypene. Om nødvendig kan ny overføring forsøkes, selv om prosessen ikke har statusen feilet.

Sesjoner og prosesser

Unngå unødvendige innsettinger i (og slettinger fra) de aktive sesjons- og prosesstabellene
Det er gjennomført ytelsesforbedringer ved å eliminere unødvendige innsettinger i (og slettinger fra) tabellene for aktive sesjoner og prosesser.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.