Endrede funksjoner 18.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Endringer i Sjekk for AutoInvoice oppføring
  • Behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring vil nå også kontrollere om det er mulig å motta innkjøpsordre, ordrebekreftelse og rentenota.
  • Oppslaget har blitt utvidet til å søke etter kunder i tillegg til leverandører (B2C-oppslaget søker bare etter kunder).
  • Tidligere ble behandlingsvalget ikke kjørt på aktører der Sendem. for dok. 1 var satt til AutoInvoice. Nå kjøres det på alle valgte aktører så lenge de oppfyller kravene.
    Merk: Sendem. for dok. 1, Sendem. for dok. 2 og Dir. deb. status oppdateres hvis det blir funnet endringer, men eksisterende feltverdier beholdes med mindre de blir funnet av oppslaget.
Feilet validering fører til at fakturering stoppes før sending
Hvis validering av en faktura eller kreditnota feiler, blir ikke dokumentet sendt. Andre dokumenter som behandles samtidig, blir sendt såfremt de består valideringen.
Merk: Denne endringen gjelder for øyeblikket bare når du bruker innstillingene AutoInvoice test og Test innhold i Systemoppl.behandl..
Personnr. som kriterium ved sending av forbrukerfaktura i Norge
Personnr. er nå lagt til som et oppslagskriterium når forbrukerfakturaer sendes i Norge.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.