Endrede funksjoner 18.00.0 - Generelt

Nasjonale filer

Nye hovedbokskontoer for mva-kompensasjon
Hovedbokskontoer for mva-kompensasjon har blitt lagt til i de norske standardfilene Norfirm.txt, Standard_account.txt og Nordemo.txt.
Følgende rader og koder har også blitt lagt til:
  • Nye rader for Teksttype=85. Kontogruppering 12 i tabellen Tekst
  • Nye koder for mva-kompensasjon i tabellen Avgiftskode
  • Nye rader for mva-kompensasjon i tabellen Merverdiavgift
Norske standard bedriftsdata er oppdatert
Den norske filen for standard bedriftsdata (Norfirm.txt) er oppdatert med standardinnstillinger for tabellen Innfordringsavtale. Verdier vil nå bli riktig angitt når du oppretter nye bedrifter.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.