Forbedringer 17.10.2 - Teknisk

Master Data Management (MDM)-integrasjon

Problemer ved stopp av Visma.SyncEngine-tjenesten
To problemer med MDM-integrasjonen har blitt forbedret:
  1. Langvarige MDM-operasjoner som ikke ble fullført fordi Visma.SyncEngine-tjenesten ble stoppet: Nå gjenopptas disse operasjonene og fullføres når tjenesten startes på nytt.
  2. Endringer i konfigurasjonen i Visma.net som gjorde at integrasjonen ikke kunne kjøre: Nå fungerer dette som forventet når Visma.SyncEngine-tjenesten startes på nytt.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.