Forbedringer 17.10.1 - Teknisk

Integrasjon med Master Data Management (MDM)

Kjøring av flere Visma.SyncEngine-tjenester
For hver instans av Visma Business, er det igjen mulig å ha egne instanser av tjenesten Visma Business Services Host for SyncEngine.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.