Forbedringer 17.10.1 - Generelt

Utfyllingsregler

Ny rad slettet ved bruk av utfyllingsregel
Når en ny rad ble lageret, og verdi manglet i et felt angitt som obligatorisk av en utfyllingsregel, forsvant posten etter en advarselsmelding. Dette er nå rettet slik at raden forblir ulagret etter advarselsmeldingen, og det er mulig å oppdatere det manglende obligatoriske feltet.

Oppslag

Fokus etter oppslag
Når et oppslag ble lukket, ble fokuset satt til neste rad i stedet for å gå videre til neste felt på samme rad. Dette er nå løst.

E-postsending

E-postsignatur i Outlook
Ved bruk av Outlook for e-postsending (uten bruk av e-postmaler i Visma Business), ble e-posten opprettet i "Ren tekst"-format i stedet for "HTML". Dette kunne føre til at e-postsignaturen ikke ble lagt til. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.