Nye funksjoner 17.10.0 - Teknisk

Master Data Management (MDM)

Nytt behandlingsvalg: Eksport til Master Data Management
Et nytt behandlingsvalg for Eksport til Master Data Management i tabellen SyncEngine kontrollinformasjon gir en mer effektiv eksport av data til MDM.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.