Nye funksjoner 17.10.0 - Logistikk

Ordre

Utskriftsdato for ordredokumenter
Når ordredokumenter skrives ut med en annen dato enn dagens dato, vil som standard datoen som foreslås i utskriftsdialogen tilbakestilles til dagens dato ved neste utskrift. Denne atferden kan endres med det nye oppsettet for Husk dokumentdato til oppsett lukkes i feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger.

Visma.net AutoInvoice

Ekstra tekst for alle fakturaer
Nå er det mulig å legge til fast tekst for alle fakturaer eller for alle fakturaer til én bestemt fakturakunde.
Legg til én eller flere tekstrader i tabellen Tekst med Teksttype = 212. Fakturanotat. Teksten(e) må deretter kobles:
  • Hvis du vil legge inn en bestemt tekst i alle fremtidige fakturaer til alle kunder, angir du tekstnummeret i feltet Fakturanotat tekstnr. i tabellen Bedriftsopplysninger
  • Hvis du vil legge inn en bestemt tekst i alle fakturaer til en spesifikk fakturakunde, angir du tekstnummeret i feltet Fakturanotat tekstnr. i tabellen Aktør
Når det er angitt en tekst blir denne lagt til under Notat i XML-filen, avhengig av angitt Språknr på ordren.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.