Nye funksjoner 17.10.0 - Bokføring

Hovedbok periodesaldoer

Hovedbok periodesaldoer
Det er lagt til en ny visning (view) kalt Hovedbok periodesaldoer. Denne visningen kan brukes som et alternativ til tabellen Hovedbokssaldo. I visningen vises saldoer for alle perioder, inkludert perioder uten bevegelser.

Bilag

Nytt oppsett: Ikke bruk bokføringsregel
Et nytt valg for Ikke bruk bokføringsregel er lagt til i feltet Trans.status. Når dette velges, vil det hindre at bilagslinjen ekspanderes i henhold til bokføringsregelen. Oppsettet skal primært brukes med Visma Business Services (VBS).

MVA-rapportering

Mva-kompensasjon
For å kunne identifisere og få korrekte hovedboksposteringer for bedrifter i det norske mva-kompensasjonssystemet, har det blitt lagt til et nytt oppsett for Mva-kompensasjon under feltet Avg.k. behandl. i tabellen Avgiftskode. Dette sikrer at inngående mva. ikke inkluderes i den regulære norske mva-meldingen ved kjøring av behandlingsvalget Send norsk mva-melding, bare utgående mva. når det er relevant (for Omsetn.klasse = 8 - Kjøp av varer utenlands, 12 - Kjøp av tjenester fra utlandet og 25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt).
For mva-kompensasjon må det opprettes nye avgiftskoder som er koblet til én av følgende omsetningsklasser:
 • 4 - Avgiftspliktig kjøp
 • 8 - Kjøp av varer utenlands
 • 8 - Kjøp av varer utenlands
 • 25 - Innenlands kjøp av varer og tjenester med omvendt avgiftsplikt
Det må også markeres for Mva-kompensasjon under feltet Avg.k. behandl..
Opprett også tilhørende mva.satser i tabellen Merverdiavgift og angi korrekte hovedbokskontoer i feltene Debet mva komp. og Kredit mva komp. Feltet Inng. konto må være tomt for å få korrekte hovedboksposteringer.
Logikk for postering av mva-kompensasjon
For å kunne bokføre mva. som ennå ikke har blitt refundert som en kostnadsreduksjon, blir nå Mva-beløp som er bokført i balansen mot hovedbokskontoen for inngående mva., postert tilbake mot den opprinnelige kostnadskontoen. Dette gjøres siden mva-fradraget ikke har blitt godkjent av skattemyndighetene ennå, og dermed ikke kan sendes gjennom det normale behandlingsvalget Send norsk mva-melding. Selv om mva-fradraget ikke er gjennomført ennå for kostnadskontoen, har beregningen blitt utført og den bokførte transaksjonen blitt delt inn i to transaksjoner slik at det er mulig å velge riktig Hovedbokstransaksjon for manuell rapportering.

Visma.net AutoPay

Delbetaling til kunder
Det er nå mulig å foreta delbetaling av en åpen kundepost på samme måte som for åpne leverandørposter. Dette kan gjøres både ved å legge inn et beløp i feltet Delbetaling i tabellen Åpen kundepost før betalingsforslaget lages, og ved å endre beløpet når betalingen godkjennes i Visma.net AutoPay.
Lagring av inngående betalingsdetaljer i nye tabeller
For å gjøre det enklere å utføre manuell matching av inngående betalinger som av en eller annen grunn ikke har blitt matchet automatisk, har det blitt lagt til to nye tabeller:
 • Inngående betalingslinje
 • Inngående betaling ekstratekst
Når inngående betalinger mottas fra Visma.net AutoPay, fylles disse tabellene med relevant informasjon om betaleren og betalingen. Ved å koble disse tabellene til tabellen Bilag, kan man vise og kopiere relevant informasjon som kan brukes til å søke etter de åpne kundepostene eller kundetransaksjonene for å finne den tilsvarende posten som skal matches.
Tabellene kan kobles fra følgende tabeller:
 • Bilag
 • Oppdatert bilag
 • Åpen kundepost
 • Kundetransaksjon
 • Regnskapstransaksjon (visning)
Nytt oppsett: Sjekk i Kundetransaksjoner etter dobbeltbetaling av KID
Når inngående betalinger importeres, men ingen match blir funnet i tabellen Åpen kundepost, vil en aktivering av dette valget (plassert i feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner) resultere i et ekstra søk etter KID-kode i tabellen Kundetransaksjon. Hvis KID-kode blir funnet, blir kundenummeret lagt til på bilagslinjen og bunten vil balansere. I tillegg vil teksten Advarsel – dobbel betaling? legges til i feltet Ekstratekst.
Nytt oppsett: Oppdater alle oppgjorte betalinger til samme bunt
For avregning av utgående betalinger som tilhører samme statusendringsrapport fra Visma.net AutoPay, opprettes det kun én felles bunt med bilagslinjer når Oppdater alle oppgjorte betalinger til samme bunt er valgt i feltet EBF-behandling i tabellen Bankpartner. Hvis alternativet ikke er valgt, vil det som tidligere opprettes separate bunter for hvert <OriginalPaymentBatch>-element.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.