Forbedringer 17.10.0 - Teknisk

Visma Business core

Modulo-operator og verdier som ikke er heltall
Tidligere fungerte ikke modulo-operatoren «%» for verdier som ikke var heltall, for eksempel i popup-meldingen Utvalg (F9) eller i kolonnen Formel i tabellen Beregnet kolonne. Nå vil kolonner og kolonnesummer returnere korrekt resultat når modulo-operatoren «%» brukes på verdier som ikke er heltall.
Treg åpning av Visma User Directory ved opprettelse av ny bedrift
I enkelte miljøer tok det lang tid å opprette en ny bedrift når Visma User Directory var aktivert, fordi Visma User Directory kalte opp Visma Business én gang for hver bedrift. Dette er nå endret slik at det kun gjøres ett kall for alle bedriftene.
AutomatposteringerHovedbokskonto kunne føre til at programmet ble uventet lukket
Hvis behandlingsvalget Automatposteringer ble kjørt fra tabellen Hovedbokskonto for en konto der Aut.post. behandl. var satt til 3 - Beregnes ut fra ansvarsenhetens periodebevegelser, kunne det føre til at programmet ble lukket uten forvarsel. Dette er nå løst.
Feilet SQL-forbindelse hindret utførelse av etterfølgende SQL-kommandoer
Tidligere, hvis noe gikk galt med forbindelsen til SQL Server, ville også neste forespørselen på samme forbindelse feile, samtidig med at en generisk SQL-feil ble returnert. Mer spesifikt; hvis en SQL-feil oppstod under kjøring av Ordrelinje-tabellens Ekspander struktur-behandling, eller Lagersaldo-tabellens Regenerer lagersaldoer-behandling, ville etterfølgende SQL-kommandoer ikke utføres. Dette er nå løst.

Innebygd nettleser

Innebygd nettleser og Windows-bruker med nordiske tegn
De innebygde nettsidene kunne ikke lastes inn hvis brukerens Windows-konto inneholdt nordiske tegn. I stedet kom en feilmelding om manglende tilgang til dataområdet (pga. nordiske tegn i filstien). Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.