Forbedringer 17.10.0 - Generelt

Aktør

Endret IBAN-validering i Aktør
Validering av IBAN-lengde brukes nå bare hvis IBAN-lengde er angitt i tabellen Land. IBAN-sjekksummen blir alltid validert.

Kredittsperre

Kredittsperre
Når kreditten til en kunde hadde blitt sperret og bedriften hadde Kredittsperre>Ved registrering = Blokker, var det mulig å opprette ordre, ferdigmelde og fakturere når salgsordren ble opprettet fra vinduet Aktør koblet til tabellene Ordre og Ordrelinje. Dette er nå løst.

Adgangsregulering

Roller ble ikke aggregert når VUD innlogging var aktivert
Innstillingen Aggregerte adgangsrettigheter når VUD benyttes (i stedet for snitt av rettigheter) i feltet Systemoppl.behandl. i tabellen Systemopplysninger ble ikke håndtert riktig hvis en bruker hadde to eller flere adgangsgrupper tildelt i VUD. Hvis adgangsgruppen med lavest Adgangsgruppenr fjernet adgang, mens en annen adgangsgruppe med høyere nummer ga samme adgang, ble adgangen nektet. Nå gis adgangen som den skal basert på aggregeringsparameteren.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.