Forbedringer 17.10.0 - Bokføring

Visma.net AutoPay

Import av AvtaleGiro
Når nye AvtaleGiro-avtaler ble importert, ble feltet Dir. deb. til dato stående uendret. Dette kunne føre til at Dir. deb. til dato inneholdt en dato tidligere enn Dir. deb. fra dato (f.eks. i tilfeller hvor alle avtaler ble deaktivert og deretter aktivert på nytt). Nå blir feltet Dir. deb. til dato nullstilt når AvtaleGiro aktiveres for en kunde.
Virkelig val.kurs ble ikke alltid oppdatert
Ved mottak av oppgjør for betalinger fra en valutabankkonto (i kontoens valuta), vil nå feltet Virkelig val.kurs bli oppdatert i tabellen Betalingslinje.

Mva-rapportering

Linjeskift i mva-rapportering
Dersom det fantes en tekst med linjeskift i feltet Forklaring i tabellen Avgiftstermin ga dette feil i validering. Dette er nå rettet ved at eventuelle linjeskift blir erstattet med <space>.
Direkteføring for mva-kompensasjon
Avgiftsår og -termin inkluderes nå ved direkte bokføring av mva. mot hovedbokskonto for mva-kompensasjon.

Behandling av sperredato

Fakturering i lukket periode
Når den siste dagen i måneden er angitt som sperredato, blir perioden lukket. Fakturerte man så på datoen angitt som sperredato, fikk man melding om at datoen ikke blir funnet i regnskapsperioder. Dette er nå løst.
Ingen validering på Reverseringsdato
Ved gjenbruk av en bunt som har blitt lagret ved hjelp av Oppbevares-funksjonaliteten, og hvor feltet Reverseringsdato ikke har blitt oppdatert, ble det ikke utføres noen validering av reverseringsdatoen mot sperredatoen når bunten ble oppdatert, noe som førte til at regnskapstransaksjoner for reversering kunne bli generert i sperrede perioder. Dette er nå løst.
Kjøring av Oppdater bunt på sperredato
Det var mulig å oppdatere en Bunt når Valuteringsdato var lik sperredatoen. Dette er nå løst.

SIE

SIE Eksport med store mengder data
SIE Eksport av store datamengder var tidkrevende. Dette har blitt forbedret ved at det nå lagres partier med 500 rader om gangen i stedet for én og en.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.