Endrede funksjoner 17.10.0 - Teknisk

Master Data Management (MDM)

Fornyet Visma Business Services Host for SyncEngine-tjeneste og -konfigurasjon
Visma.SyncEngine-tjenesten, som synkroniserer endrede data fra Visma Business databasen med MDM, har blitt ombygd.
Konfigurasjonen lagres nå i filen Visma.BusinessHost.SyncEngineService.settings.json. Alle konfigurasjonsendringer som gjøres i filen, brukes umiddelbart uten at tjenesten Visma Business Services Host for SyncEngine trenger å startes på nytt.
Merk: Visma.SyncEngine har ikke lenger et brukergrensesnitt. Hvis du trenger å se sanntidsstatus, kan du åpne loggene (vanligvis i stien C:\ProgramData\Visma\Log\Business\Visma.BusinessHost.SyncEngineService\log) eller lukke tjenesten og starte programmet fra installasjonsstien.
Forbedret MDM-ytelse ved søk etter endringer
MDM-triggere har blitt forenklet for å bedre ytelsen. Hvis fellestabeller brukes, blir endringene bare sendt til bedrifter som har aktivert MDM.

Operativsystem

Microsoft Windows Server 2012 R2
Microsoft Windows Server 2012 R2 er ikke lenger et støttet operativsystem.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.