Endrede funksjoner 17.10.0 - Logistikk

Ordre

Beregning av Beløp på forskuddsbetalingsordre
Det tas nå hensyn til feltet Avrunding når behandlingsvalget Lag forskuddsbetalingslinje kjøres, for å unngå et avvik tilsvarende Avrunding mellom forskuddsfakturaen og den endelige fakturaen.
Støtte for egendefinert sorteringsrekkefølge ved plukking av ordre med struktur
Egendefinert sorteringsrekkefølge er nå mulig for ordrer som har strukturprodukt med behandlingsmetoder relatert til plukking, som Plukk hele strukturen eller Plukk samme brøkdel av strukturlinjene.
Sperret for sletting av leverandør som finnes i mottatte dokumenter
En leverandør kan ikke lenger slettes fra tabellen Aktør, hvis tabellen Regnskapsdokument inneholder minst én rad der kolonnen Lev.nr har denne leverandørens nummer.
Fakturering i sperret periode ved hjelp av 'Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv'
Det er ikke lenger mulig å fakturere med en Valuteringsdato angitt i en sperret periode kombinert med Dokumentkopier-alternativet Kun godkjenning - utskrift senere fra dokumentarkiv.

Visma.net AutoInvoice

Enhetskodekontroll vs. EDI enhet ved behandling av inngående ordrer
Når inngående ordrer behandles, blir enhetskoden i XML-filen matchet mot EDI enhet i tabellen Enhet for å sette riktig enhet på ordrelinjen. Når ingen match finnes, brukes feltet Stand. enhet fra tabellen Produkt.
Kobling av OriginatorDocumentReference fra inngående ordre
XML-feltet OriginatorDocumentReference kobles nå fra inngående ordre til feltet Tilbudsnr i tabellen Ordre.
Merk: Vær klar over at siden Tilbudsnr er et numerisk felt, importeres for øyeblikket ikke alfanumeriske verdier.
Koble tabellene Ordredokument og EDI-feilmelding
Tabellen Ordredokument har nå en kobling til tabellen EDI-feilmelding med Ordredok.nr. som fremmednøkkel, for å gjøre det lettere å finne årsaken til sendefeil.
Nytt oppsett: Bruk kjøpers vare-ID for å finne produktet
Et oppsett for Bruk kjøpers vare-ID for å finne produktet er lagt til i Kundepref. Når dette velges, vil kundens produkt-ID brukes først i produktoppslaget som søker i tabellene Produktkunde og Produkt ved behandling av inngående ordrer. Hvis kundens produkt-ID ikke blir funnet, kjøres standard produktoppslag.
Detaljert feilmelding vist når sending mislykkes
Når sending til Visma.net AutoInvoice mislykkes, blir nå den detaljerte meldingen som skrives til EDI-feilmelding, også vist på skjermen. Dette inkluderer alle relevante dokumenttyper, inkludert rentenotaer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.