Endrede funksjoner 17.10.0 - Generelt

Tilgang

Logg inn som system-tilgang oppdatert
Bedriftsroller er ikke lenger obligatorisk for brukere som logger på systemet når Logg inn som system er aktivert i feltet Moduler i tabellen Bruker.

Eksport til tekstfil

Ekstra tabell i eksporttypen Firm
Tabellen Innfordringsavtale er lagt til i eksporttypen Firm i rutinen Bedrift > Eksporter.

Økt lengde på felt

Økt lengde på kolonnen Deres ref.
Lengden på kolonnen Deres ref. har blitt økt fra 20 til 60 tegn i følgende tabeller:
  • Aktør
  • Kundedokument
  • Ordre
  • Ordredokument
Økt lengde på passord-kolonner
Lengden på alle kolonner for passord har blitt utvidet til å kunne lagre opptil 150 tegn.

Nasjonale filer

Oppdaterte norske standardoppsett-filer
De norske filene med standardoppsett (Norstd.txt og Norlay.txt) har oppdateringer for følgende oppsett:
  • 0252. Godkjenning – kolonnen Korrigert hovedb.saldo er lagt til i gruppen Godkjent avstemming
  • 0252. Godkjenning – justerte kolonnebredder for Bankavstemmingsrapport-utskriften for å sikre at beløpskolonnen blir vist
Oppdaterte svenske standard bedriftsfiler
Rettet feil i svenske standard bedriftsfiler (Swefirm.txt og Swedemo.txt):
  • I Valuta-tabellen fantes to valutaer med identisk ISO-kode, «SDG».

Overvåkningspunkt

Ekstra sorteringskolonner i tabellen Overvåkningspunkt
For å oppnå en bedre sortering av overvåkingspunkter, har kolonnene Gr. 1 og Gr. 2 blitt lagt til i tabellen Overvåkningspunkt-definisjon, og de er også tilgjengelige i tabellen Overvåkningspunkt.

Dokumentasjon

Avsnitt for «Modellinformasjon»
Under Administrasjonsveiledning i Visma Business Hjelp er det nå lagt til et avsnitt for Modellinformasjon. Avsnittet inneholder en alfabetisk liste over alle tabeller, behandlingsvalg og rapporter i systemet, inkludert noe modellinformasjon og lenker til det tilhørende hjelpeemnet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.