Endrede funksjoner 17.10.0 - Bokføring

Periodisering

Regn.dok.nr. og Visma ID på alle periodiseringslinjer
Feltene Regn.dok.nr. og Visma ID fylles nå ut på alle periodiseringslinjene i tabellen Hovedbokstransaksjon, ikke bare på den første bilagslinjen.

Mva-rapportering (Norge)

Mulighet for faste merknader på ny mva-rapportering
To nye tabeller har blitt lagt til - Avgiftstermin merknad og Avgiftskode merknad. For å kunne legge inn gyldige merknader i tabellene Avgiftstermin merknad og Avgiftskode merknad, er det imidlertid nødvendig å først kjøre behandlingsvalget Fyll tabell med gyldige merknader for begge tabellene. Behandlingsvalget erstatter hele innholdet i tabellen med nye gyldige merknader fra skattemyndighetene.
I tabellen Avg.kode forklaring vil kolonnen Merknadsnr. brukes til valg av verdi, mens Utvalgt merknad brukes som et beskrivelsesfelt. Når Merknadsnr. dobbeltklikkes, åpnes et oppslag i tabellen Avgiftskode merknad som filtrerer dataene med verdier fra kolonnene SAF-T avgiftskode og Spesifikasjonstype. Kun merknader med disse verdiene kan velges til kolonnen.

Regnskapsdokument

Regnskapsdokument-beskrivelse kopiert til bilag
Når «andre dokumenter» behandles fra Regnskapsdokument, blir nå feltet Beskrivelse kopiert til feltet Tekst i tabellen Bilag. Hvis Beskrivelse ikke er angitt, brukes feltet Standardtekst fra bilagsarten.

Visma.net AutoInvoice

Kundedokument koblet til EDI-feilmelding
Tabellen Kundedokument kan nå kobles til tabellen EDI-feilmelding med Kundedok.nr. som fremmednøkkel. Dette for å gjøre det enklere å identifisere årsaken til feil ved sending av rentenotaer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.