Forbedringer 17.01.1 - Generelt

Nettverksstier

Nettverkssti (UNC) som Memo-sti
Når man hadde en nettverkssti (UNC-format) i feltet Memo-sti i tabellen Systemopplysninger var det ikke mulig å lagre/vise memoer (gjelder kun versjon 17.01.0). Dette er nå løst.

Design og brukergrensesnitt

Summer for restbeløp vist som blankt
På bruddlinjer for åpne kundeposter ble summer for restbeløp-kolonnene presentert som blankt, i stedet for "0,00". Dette er nå løst.
Flytte kolonner
Valg av en kolonne, og så forsøke å flytte den, førte til at Visma Business ble uventet lukket. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.