Forbedringer 17.01.1 - Bokføring

Mva.rapportering

Tap på krav og avgiftskode 3
Hvis en transaksjon ble feilaktig registrert med avgiftskode 3, og deretter korrigert ved å reversere postene, ga dette en 0-rad i mva-meldingen som førte til at validering feilet hos Skatteetaten. Hvis man nå har en 0-verdi for tap på krav mot avgiftskode 3, inkluderes ikke dette lenger i mva-meldingen ved sending av rapporten.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.