Forbedringer 17.01.0 - Logistikk

Ordre

Bekreftet lev.dato ved ferdigmelding
Ved ferdigmelding av en ordrelinje uten Bekreftet lev.dato vil datoen nå settes lik Ferdigm.dato, og ikke til Ankomst/avgangsdato fra reservert Partinr.
Feltet Pakket ikke korrekt oppdatert på reservasjon
I enkelte tilfeller, hvor andre ordrelinjer var unntatt lagerhåndtering, ble ikke feltet Pakket korrekt oppdatert på reservasjoner ved utskrift av pakkseddel. Disse reservasjonene behandles nå korrekt.

Visma.net AutoInvoice

Feil schemeID satt for DeliveryCustomerParty på pakkseddel
schemeID for DeliveryCustomerParty i Pakkseddel ble satt basert på Landnr i Bedriftsopplysninger, og ikke Leveres landnr i tabellen Ordredokument. Hvis land i schemeID var feil, kunne dette føre til at dokumentsending feilet. schemeID er nå basert på feltet Leveres landnr i tabellen Ordredokument.
Rabatt ikke inkludert i XML ved bruk av Rabattbeløp uten Pris på ordrelinjen
Ved bruk av kun Rabattbeløp for å sette linjebeløp, ble ikke linjenivå-elementet AllowanceCharge inkludert i XML-en, noe som førte til valideringsfeil. Det er nå mulig å bruke Rabattbeløp uten å angi en Pris.
Merk: For å kunne bruke Rabattbeløp uten Pris, må feltene Avg.kode og Mva sats angis på ordrelinjen.
Kreditnota med betalingsbetingelser i Sverige og Finland
Når en svensk eller finsk bedrift ville sende en kreditnota med betalingsbetingelser angitt, manglet betalingskonto. Formatreglene forventet dette, og det førte til at validering feilet. Dette er nå løst.

Produkt

Relativ sti med Memofilnavn og Bildefilnavn
I enkelte tilfeller ble ikke memo- og bildefiler funnet. Dette skjedde når en relativ sti var angitt i feltet Memofilnavn eller Bildefilnavn i f.eks. tabellen Produkt. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.