Forbedringer 17.01.0 - Generelt

Utfyllingsregler

Min/maks verdi for valutakurs
Utfyllingsregler for minimum og maksimum verdier for Valutakurs-feltene ble ikke tatt hensyn til. Dette er nå løst.

Design og brukergrensesnitt

Visualisering med nettverkssti (UNC-sti)
Funksjonen for Visualiser virker nå ved bruk av nettverkssti (UNC) i feltet Web-side.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.