Forbedringer 17.01.0 - Bokføring

Factoring

Standard Factoringselskap
Feltet Std. factoringselskap/KID-kode def. i tabellen Bedriftsopplysninger ble ikke tatt hensyn til ved kjøring av behandlingsvalget Factoring fra tabellen Åpen kundepost. Dette er nå løst.

Visma.net AutoPay

Ignorer <Group> ved import av inngående betalinger
XML-filen for inngående betalinger inneholder en tagg for <Group>. Import av inngående betalinger oppretter bankbilag, gruppert ut i fra verdier i betalingsdato og <Group>. Et nytt alternativ for Ignorer gruppeverdi ved oppretting av bankbilag for inngående betalinger fra Visma.net AutoPay har blitt lagt til under EBF-behandling 2 i tabellen Bankpartner. Når dette er valgt, vil verdier i taggen <Group> ikke bli tatt hensyn til når bankbilag opprettes, sortering vil kun være på dato.
Ikke match KID-betalinger når betalt beløp er større enn utestående beløp
Et nytt alternativ for Ikke match KID-betalinger når betalt beløp er større enn utestående beløp har blitt lagt til under EBF-behandling 2 i tabellen Bankpartner. Alternativet er relevant for inngående betalinger med KID-kode, hvor det betalte beløpet er høyere enn den åpne postens restbeløp. Når alternativet er valgt, vil ikke feltene Motref. og Kredit konto fylles ut på bilaget. Dette gjør det enklere å se at noe må gjøres, f.eks. manuell matching av de korrekte åpne postene.
Betaling sendt som type BBAN, i stedet for korrekt type BGNR
Utgående betalinger ble sendt som type BBAN, i stedet for den nødvendige typen BGNR, hvis landet for enten betaler eller betalingsmottaker ikke var satt til Sverige. Bankkontotypen finnes nå ved hoppe over landsjekken, og i stedet sjekke om kontonummer inneholder færre enn 9 siffer og har en korrekt plassert bindestrek.

Mva.rapportering

Erstatte linjeskift i Mva-melding med mellomrom
Feltet Forklaring i tabellen Avgiftstermin ga valideringsproblemer hvis feltet inneholdt linjeskift. Eventuelle linjeskift i feltet vil nå bli erstattet av mellomrom. Dette var ikke et problem ved behandling av den nye norske mva-meldingen, men er nå rettet for den gamle rapporteringen som brukes utenfor Norge.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.