Endrede funksjoner 17.01.0 - Generelt

Nasjonale filer

Oppdatert norsk standard bedriftsdata
Filen for norsk standard bedriftsdata (Norfirm.txt) har blitt oppdatert med seneste standard kontoplan, samt andre nødvendige endringer for konsistens i dataene.
Oppdaterte norske standard oppsettsfiler
De norske filene med standardoppsett (Norstd.txt og Norlay.txt) har blitt oppdatert med flere endringer for AutoCollect-oppsettet.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.