Nye funksjoner 17.00.0 - Logistikk

Ordre

Hindre mulighet til å opprette en faktura i lukket periode
Muligheten til å opprette en faktura på en dato som har blitt lukket via behandlingen Flytt sperredatoen i tabellen Bedriftsopplysninger, er nå hindret. Validering gjennomføres nå for Valuteringsdato i dialogboksen Godkjenning, med kontroller mot følgende:
  • Sperredato
  • finnes Regnskapsperiode
  • finnes Avgiftstermin.
Sletting av realisert Ordre eller Ordrelinje
For å unngå at en realisert Ordre eller Ordrelinje slettes ved en feil, er nå et nytt alternativ for Tillat sletting av realiserte ordrer eller ordrelinjer tilgjengelig i gruppen Diverse i behandlingsvalget Funksjonsadgang i tabellen Adgangsgruppe.
Sperre plassering fra plukking
Et nytt alternativ for Sperret for plukking er tilgjengelig under feltet Plasseringsbehandling i tabellen Plassering. Når dette er valgt, vil varepartiet som plasseringen er koblet til, ikke være tilgjengelig for reservasjon eller plukking.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.