Nye funksjoner 17.00.0 - Bokføring

Bankavstemming

Sporing aktiverte eller deaktiverte transaksjoner for avstemming
En ny kolonne for Avstemmingsstatus er tilgjengelig i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Feltet oppdateres når behandlingsvalget Deaktiver avstemming eller Aktiver avstemming kjøres for en transaksjon, og kan brukes til å spore manuelle handlinger som påvirker bankavstemmingen.
Mulig å angi avviksdager for matching
I tidligere versjoner når transaksjonsdatoer i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon avvek med mer enn én dag, ble ikke transaksjonene matchet når man kjørte behandlingsvalget Automatisk avstemming.
Nå er det mulig å utvide denne avvikstoleransen. Dette gjøres i det nye feltet Avviksdager avstemming i tabellen Bankpartner.
Avstem enkelttransaksjoner før samletransaksjoner
Et nytt alternativ for Avstem enkelttransaksjoner før samletransaksjoner er tilgjengelig i feltet EBF-behandling 2 i tabellen Bankpartner.
Når det velges, vil avstemmingsalgoritmen 4 - Enkeltvise transaksjoner på samme dato kjøres før algoritmene 2 - Flere hovedbokstransaksjoner på samme dato og 3 - Flere kontoutskriftstransaksjoner på samme dato.

Periodisering

Samme bilagsnr. på periodiseringslinjer som på opprinnelige bilag (når 'Bilagsserie periodisering' ikke er definert)
Et nytt alternativ for Alltid arve bilagsnr./-art på periodiseringslinjer er tilgjengelig under feltet Regnskapsbehandl. 2 i tabellen Bedriftsopplysninger. Når innstillingen er aktivert, utføres det ingen validering på Bilagsserie periodisering i tabellen Bedriftsopplysninger. I dette tilfellet vil periodiseringstransaksjonene i tabellen Hovedbokstransaksjon som ble opprettet med en Per.nøkkel, arve bilagsnummeret fra det opprinnelige bilaget.

Kunder- og leverandører

Nye visninger (views)
To nye tabeller (visninger) er lagt til; Kundeposter sammendrag og Leverandørposter sammendrag. Visningene viser et sammendrag av rader i tabellene Åpen kundepost og Åpen leverandørpost. I oppsett kan de for eksempel brukes til følgende:
  • vise åpen saldo for hver kunde eller leverandør i tabellen Aktør
  • filtrere ut leverandører før betaling hvis umatchede kreditnotaer eller betalinger overskrider totalt utestående beløp
  • filtrere ut kunder før påminnelser sendes der totalsaldoen er negativ som følge av umatchede betalinger eller kreditnotaer.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.