Forbedringer 17.00.0 - Teknisk

Installasjonsprogram for Visma Business produktlinjen

Passord for tjenestebrukere
Passord som inneholder anførselstegn ("), var ikke tillatt for tjenestebrukere. Dette er nå løst.
Sletting av siste bedrift
Ved sletting av den siste bedriften (etter nummer), og deretter opprettelse av en ny bedrift, ville behandlingen feile pga. en feil i nummereringen. Dette inntraff kun ved aktivert integrasjon med VUD og Visma.net. Dette er nå løst.

Visma Business Services (VBS)

VBS virket ikke når lisens var i ferd med å utløpe
I scenarioer der lisensen var i ferd med å utløpe (innenfor 30 dager), ville VBS slutte å virke. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.