Forbedringer 17.00.0 - Logistikk

Ordre

Faktura med nullbeløp feiler med innstillingen Kontantrabatthåndt.
Ved fakturering av en bruttoordre hvor toalsummen var null, linjene hadde ulike mva.satser og Kontantrabatthåndt. var satt til 1 - Mva av fakturabeløp eller 2 - Mva av beløp etter kontantrabatt, og så feilet Visma Business. Dette er nå løst.
Bekreftet og ønsket leveringsdato for innkjøpsordrer generert fra bestillingsforslag
Tidligere når en innkjøpsordre ble generert fra et bestillingsforslag, ble både Ønsket lev.dato og Bekreftet lev.dato fylt ut på den nye innkjøpsordrelinjen. Det ble gjort selv om det var merket av for alternativene Ikke fyll ut ønsket leveringsdato ved registrering og Ikke fyll ut bekreftet leveringsdato ved registrering i tabellen Bedriftsopplysninger.
Trekke tilbake Ferdigmeld på kredittordre
Det var mulig å trekke tilbake Ferdigmeld for en Ordrelinje, også når Bokfør midlertidig lagerverdi ved salg eller Bokfør midlertidig lagerverdi ved innkjøp var utført. Dette er nå løst.
Akkumulering av inntekt fra salgsstruktur og Fakt.ref.behandl.
Når fakturareferanse ble brukt til å lage en kopi av en faktura som inneholdt en salgsstruktur med akkumulering av inntekt, kunne ordresummen ble beregnet feil. Dette er nå løst.
Postering av innkjøpsordrefrakt med prisantall
Beløp for frakt og toll blir nå korrekt postert for innkjøpsordrelinjer som inkluderer Prisantall.
Feil avrunding for negativ Lagerkostnad (innenl.) i Produkttransaksjon
Ved behandling av en lageroverføringsordre ble de negative Lagerkostnad (innenl.)-verdiene avrundet feil på den sendende produkttransaksjonen. Dette er nå løst.
Valutakurs ved fakturering
Når 2 - Fastpris brukes som Plantype i tabellen Ordre, fungerte ikke alltid alternativet Valutakursjustering i Ordrepref. som det skulle sammen med tabellen Valutakurs. Gammel Valutakurs ble brukt på tabellene Bilag og Hovedbokstransaksjon. Dette er nå løst.
Område og Avg.kode ikke korrekt oppdatert
Feltene Område og Avg.kode i tabellen Ordre ble ikke korrekt oppdatert når alternativet Område og avgiftskode ut fra leveres aktørnr under feltet Ordrebehandling 1 i tabellen Bedriftsopplysninger var valgt. Dette er nå løst.

Produkttransaksjon

Beregning av Lagerkostnad (innenl.) når Antall pr. enhet ikke er 1
Når behandlingsvalget Sanering kjøres mens man holder nede Shift-tasten rekalkuleres enkelte lagerfelter, inkludert Lagerkostnad (innenl.). Dette feltet ville dessverre rekalkuleres feil hvis transaksjonens Antall pr. enhet var forskjellig fra 1. Denne omberegningen gjøres nå på riktig måte.

Visma.net AutoInvoice

Valideringen av mva.beløp feiler når strukturhodet har et skjult beløp
Et spesielt scenario hvor strukturdeler er unntatt fra utskrift og strukturhode har skjult beløp, ville føre til valideringsfeil fordi fakturaen manglet det forventede mva.beløpet. Dette er nå løst.
Feil schemeID ved sending av elektronisk faktura
Når fakturaer sendes via Visma.net AutoInvoice til Island, Nederland og enkelte andre land, ble det brukt feil schemeID, noe som førte til at fakturaen feilet valideringen. Nå er schemeID rettet opp for alle de involverte landene.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.