Forbedringer 17.00.0 - Bokføring

Driftsmiddel

Saldoliste for driftsmidler
Visma Business kunne lukkes uventet når en Saldoliste for driftsmidler for et Driftsmiddel ble skrevet ut uten noen verdier. Dette er nå løst.

Bankavstemming

Avg.kode fra hovedbokskonto
Bilag opprettet av behandlingsvalget Bokfør bankgebyrer og renter i tabellen Kontoutskriftstransaksjon manglet Avg.kode angitt på Hovedbokskonto. Dette er nå løst.
"Avstemming restbeløp i valuta" ikke nullstilt ved matching
Ved avstemming av en banktransaksjon i valuta for en innenlandsk bankkonto, ble ikke alltid verdien i feltet Avstemming restbeløp i valuta i tabellen Hovedbokstransaksjon nullstilt. Dette kunne skje selv om avstemming ble foretatt med identiske verdier i feltet Avstemming restbeløp på matchede rader i tabellene Hovedbokstransaksjon og Kontoutskriftstransaksjon. Dette er nå løst.

Periodisering

Periodisering i Visma Business Services
Det var umulig å gjøre periodisering fra periode 0 i Visma Business Services (VBS). Dette er nå løst.

Mva-rapportering for Norge 2022

Behandlingsvalget Send norsk mva-melding begrenset til å kjøres på én linje om gangen
Nå kan behandlingsvalget Send norsk mva-melding bare kjøres på én linje om gangen.

Kundedokument

Kopi av en purring viser ekstra feltinnhold
Ved utskrift av kopi av en purring fra tabellen Kundedokument, viste enkelte kolonner 0.00 for linjer som skulle vært tomme. Dette er nå løst.

Purrebrev

Purreforslagsstatus ble feil oppdatert
Når behandlingsvalget Oppdater purreforslagsstatus kjøres fra tabellen Aktør, ble det ikke tatt hensyn til Fra- og Til-intervallet i Brev nr., og det kunne føre til at noen Purreforslagsstatus-felter ble uriktig oppdatert. Dette er nå løst.

Oppdater bunt

Manglende oppdatering av Mva.grunnlag kontonr. i Hovedbokstransaksjon
Feltet Mva.grunnlag kontonr. i tabellen Hovedbokstransaksjon ble ikke oppdatert for mva.posteringer med opprinnelse fra kontantrabatt- eller driftsmidlerposteringer. Dette er nå løst.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.