Endrede funksjoner 17.00.0 - Teknisk

Master Data Management

Forbedret deaktivering av Master Data Management-integrasjon
Når Master Data Management-integrasjonen nå deaktiveres, fjernes integrasjonsinnstillingene i Visma Business.
Det vil:
  • tømme tabellene SyncEngine kontrollinformasjon og SyncEngine Meta Information
  • fjerne alternativene under feltet Integrasjonsstatus i tabellen Bedrift
  • fjerne relaterte operasjoner i Visma Business Services Host for SyncEngine
  • avregistrere tilkobling til Master Data Management i Visma Business Services Host for SyncEngine.
Forbedret logging for Visma Business Services Host for SyncEngine
Et nytt loggnivå er tilgjengelig i konfigurasjonsfilen for Visma Business Services Host for SyncEngine: Informasjon. Dette er angitt som standard loggnivå (med mindre et annet loggnivå var definert tidligere), og gir mer informasjon for diagnoseformål.

Visma Help Viewer

https-kobling for online-hjelp
Online-hjelpen for VBPL bruker nå https-kobling mot hjelpserveren.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.