Endrede funksjoner 17.00.0 - Logistikk

Visma.net AutoInvoice

Støtte for Kundens produktnr i XML-faktura
Når en faktura sendes til Visma.net AutoInvoice, vil systemet søke i tabellen Produktkunde etter Kundens produktnr basert på Kundenr og Produktnr på ordrelinjen. Hvis den blir funnet, inkluderes verdien som BuyerItemIdentification.
Visning av XML erstattet med nettleserkontroll
For forbedret formateringen og lesbarheten har visningen av XML-innhold via Vis dokument i tabellene Kundedokument, Ordredokument og Inngående dokument, blitt endret fra ren tekst til bruk av nettleserkontroll.
Forbedringer av Sjekk for AutoInvoice oppføring
Behandlingsvalget Sjekk for AutoInvoice oppføring har blitt forbedret for å gi bedre resultater. I tillegg til å bruke kundens Landnr (hentes fra Bedriftsopplysninger hvis det ikke er angitt for kunden) til å filtrere resultatene, inkluderer oppslaget nå også GLN/GS1 nr. som søkeparameter hvis dette er angitt.
Innkjøpsordreprofil endret fra order_only til ordering
Tidligere når innkjøpsordrer ble sendt til Visma.net AutoInvoice, kunne profilen som ble brukt i XML-hodet, indikere for mottakeren at det ikke trengtes noe svar. Dette har blitt endret for å unngå misforståelser knyttet til respons på ordrer mellom leverandør og kunder.
Bruke Fødselsdato til å identifisere mottaker av YesToAll forbrukerfaktura
Kolonnen Fødselsdato har blitt lagt til i tabellen Aktør, for å gi brukeren flere søkekriterier når de sender en YesToAll-forbrukerfaktura. Når man sender en faktura der mottakeren er identifisert som en forbruker, vil Fødselsdato inkluderes hvis den er angitt, og Visma.net AutoInvoice bruker så denne informasjonen i sitt oppslag for å finne mottakeren.

Ordre

Utvidet antall desimaler i feltet Kostprispåslag (innenl.)
For å forbedre beregningen av kostpris ved bruk av kostprispåslag, enten fordeling skjer fra Ordre eller basert på Kostprispåslag %, har Kostprispåslag (innenl.)Ordrelinje blitt utvidet til seks desimaler.
Oppdater salgsordrelinjer uten lev.dato, når lev.dato angis i ordrehodet
Et nytt alternativ for Oppdater salgsordrelinjer uten lev.dato, når lev.dato angis i ordrehodet er lagt til under feltet Beregning av leveringsdatoer i tabellen Bedriftsopplysninger. Hvis dette velges, blir tomme leveringsdatoer på ordrelinjer (Ønsket lev.dato eller Bekreftet lev.dato) oppdatert når leveringsdatoen legges inn på salgsordren, hvis leveringsdatoen for ordren også er tom. Når datoen er angitt, er virkemåten for leveringsdato den samme som før.
Kontosett på ordrelinje hentet fra lager
I versjon 16.00.0 ble det endret slik at feltet Kontosett på ordrelinjer ble hentet fra tabellen Lager når alternativet Lager fra produkt var markert under Ordrebehandling 2 i tabellen Bedriftsopplysninger. Dette kunne skape konflikter, så nå har i tillegg alternativet Kontosett fra lager på ordrelinjer blitt lagt til under Ordrebehandling 2.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.