Endrede funksjoner 17.00.0 - Generelt

Ytelse

Ytelsesforbedring ved radvis behandling
Ytelsen har blitt forbedret ved kjøring av behandlinger som håndterer store mengder data rad for rad (som f.eks. Oppdater bunt). I tillegg har søket i eksisterende hurtigminne (cache) blitt endret for å bedre ytelsen.
Treg sending av ordre til økonomisystemet ved bruk av ordrematch
Ytelsen for manuell overføring av ordre i Visma Document Center via menyvalget Send ordre til økonomisystemet er forbedret. Bekreftelsesmelding skal nå vises i løpet av sekunder.
Ytelse for SIE og andre importer til tabellen Bilag
Endringer gjort i tabellen Bilag påvirket ytelsen under import i negativ retning. Dette er nå løst.

Dokumentlevering

E-post sendt til flere Blindkopi-adresser
Hvis Blindkopi-adressen fylles ut i tabellen E-post mal, vil den nå overstyre det tilsvarende feltet i tabellene E-postinnstillinger og E-postinnstillinger bedrift.

Områdeformat

Forbedret Områdeformat dialogboks
Det finnes nå en forbedret dialogboks for feltet Områdeformat i tabellene Systemopplysninger og Språk.

Navneendring

Teksttyper med identiske navn
I tabellen Tekst ble teksttypene Fri informasjonstype 2 og Fri informasjonstype 3 vist tre ganger hver. Dette skyldtes at de ble brukt fra ulike tabeller, nemlig tabellene Fri informasjon 1 - Fri informasjon 3. Nå har teksttypenavnene, og de tilsvarende kolonnene, blitt endret til å referere til tabellen de tilhører.

Nasjonale filer

Norske standardfiler
De norske filene med standardoppsett (Norstd.txt og Norlay.txt) har blitt oppdatert.
Nytt oppsett for norsk mva.rapportering:
  • På grunn av den nye norske mva-rapporteringen er det lagt til et eget oppsett som gjør det enklere å avstemme mva-rapporten med grunnlagsdataene. Du velger mva-periode, og får de underliggende dataene sortert i en fane for hver mva-kategori.
Andre endringer:
  • Flere nye kolonner har blitt lagt til, både felter som er viktig for mva.rapportering og for generelle brukervennlighetsforbedringer.
  • Feltet Saldo fra de nye viewene Kundeposter sammendrag og Leverandørposter sammendrag har blitt lagt til i oppsett for ordre, tilbud, og innkjøpsordre, samt i enkelte kunde-/leverandøroppsett.
  • Oppsettet for AutoCollect har blitt oppdatert; flere nye felter har blitt lagt til, i tillegg til andre justeringer.
  • Det har også vært justeringer av kolonnebredder og rettelser for manglede oversettelser i flere oppsett.
Svenske standardfiler
Den svenske postnummerfilen (SwePost.txt) har blitt oppdatert med seneste endringer.

Overvåkningspunkt

Alle brukere kan opprette definisjoner av overvåkningspunkt
Tidligere vare det bare Systemansv.-brukere som kunne bruke kommandoen Legg til som Overvåkningspunkt, nå er den tilgjengelig for alle brukere. Hvis du vil begrense tilgangen til denne kommandoen, kan du konfigurere Funksjonsadgang i tabellen Adgangsgruppe.

OneStop Reporting (OSR)

Støtte for OneStop Reporting Light avsluttes
I installasjonsprogrammet for VBPL er det ikke lenger mulig å registrere en ny kunde og kundens oppsett i OneStop Reporting Light. Selv om OneStop Reporting Cloud Agent fremdeles installeres automatisk, må en administrator konfigurere det manuelt ved å åpne siden localhost for OSR og legge til en ny datakilde for å hente paringsnøkkelen.


Vi setter pris på dine tilbakemeldinger. Send tilbakemelding til Visma på dette emnet.